Offentliga utsmyckningar

Christinae kyrka, Göteborg

Fönstren i sakristian invigdes i oktober 2010. De blev K-märkta 2012.